سفارش سرویس

مشخصات سرویس
— سرویس: ممبر واقعی تلگرام — کانال/هیدن
— تعداد: ۲۰٬۰۰۰ عدد
— مبلغ: ۹۴۰٬۰۰۰ تومان
— امتیاز :

%84

عالی
— زمان تکمیل :

625‌دقیقه

— حدود ریزش :

%60

— توضیحات: ممبر واقعی برای کانال. ایرانی از نوع هیدن
جزئیات درخواست
(کد ارسال خواهد شد) 09123456789 : نمونه
نمونه: @channel_id یا https://t.me/channel_id