سفارش سرویس

مشخصات سرویس
— سرویس: بازدید روبیکا
— تعداد: ۴٬۰۰۰ عدد
— مبلغ: ۴۰٬۰۰۰ تومان
— امتیاز :

%68

خوب
— زمان تکمیل :

11‌دقیقه

— حدود ریزش :

%5

— توضیحات: بازدید روبیکا با استارت سریع و خودکار. فقط *کانال عمومی* انجام میشود
جزئیات درخواست
(کد ارسال خواهد شد) 09123456789 : نمونه
نمونه: @channel_id