سفارش سرویس

مشخصات سرویس
— سرویس: بازدید توییتر
— تعداد: ۴٬۰۰۰ عدد
— مبلغ: ۱۲٬۰۰۰ تومان
— امتیاز :

%87

عالی
— زمان تکمیل :

22‌دقیقه

— حدود ریزش :

%1

— توضیحات: بازدید فیک پست توییتر.
جزئیات درخواست
(کد ارسال خواهد شد) 09123456789 : نمونه
نمونه: https://twitter.com/username/status/123456