سفارش سرویس

مشخصات سرویس
— سرویس: ممبر فیک تلگرام
— تعداد: ۴٬۰۰۰ عدد
— مبلغ: ۳۲۴٬۰۰۰ تومان
— امتیاز :

%79

خوب
— زمان تکمیل :

234‌دقیقه

— توضیحات: ممبر فیک تلگرام گروه و کانال (باکیفیت) با نرخ ریزش کم تا ۳ماه.
جزئیات درخواست
(کد ارسال خواهد شد) 09123456789 : نمونه
نمونه: @public_id یا https://t.me/public_id