سفارش سرویس

مشخصات سرویس
— سرویس: اشتراک‌گذاری تلگرام (شامل آمار)
— تعداد: ۲٬۰۰۰ عدد
— مبلغ: ۱۸٬۰۰۰ تومان
— امتیاز :

%83

عالی
— زمان تکمیل :

126‌دقیقه

— حدود ریزش :

%1

— توضیحات: اشتراک‌گذاری فیک پست تلگرام. متود کامل با آمار
جزئیات درخواست
(کد ارسال خواهد شد) 09123456789 : نمونه
نمونه: https://t.me/channel_id/123456