سفارش سرویس

مشخصات سرویس
— سرویس: ری‌اکشن تلگرام — منفی
— تعداد: ۳۰۰ عدد
— مبلغ: ۲٬۱۰۰ تومان
— امتیاز :

%67

خوب
— زمان تکمیل :

103‌دقیقه

— توضیحات: ری‌اکشن منفی برای کانال و گروه‌: 👎😢💩🤮🤬
جزئیات درخواست
(کد ارسال خواهد شد) 09123456789 : نمونه
نمونه: https://t.me/public_id/123456