سفارش سرویس

مشخصات سرویس
— سرویس: لایک اینستاگرام
— تعداد: ۵٬۰۰۰ عدد
— مبلغ: ۵۰٬۰۰۰ تومان
— امتیاز :

%90

عالی
— زمان تکمیل :

19‌دقیقه

— حدود ریزش :

%10

— توضیحات: لایک فیک و واقعی تلفیقی اینستاگرام با ریزش بسیار پایین
جزئیات درخواست
(کد ارسال خواهد شد) 09123456789 : نمونه
نمونه: https://www.instagram.com/p/CsrPHzuuAtW/