بازدید اینستاگرام

— بازدید پست و ریل اینستاگرام با استارت آنی و خودکار و بدون ریزش

سفارش سرویس بازدید اینستاگرام

بسته‌ها
۲۰۰ عدد
۱٬۶۰۰ تومان
۳۰۰ عدد
۲٬۴۰۰ تومان
۴۰۰ عدد
۳٬۲۰۰ تومان
۵۰۰ عدد
۴٬۰۰۰ تومان
۱٬۰۰۰ عدد
۸٬۰۰۰ تومان
۲٬۰۰۰ عدد
۱۶٬۰۰۰ تومان
۳٬۰۰۰ عدد
۲۴٬۰۰۰ تومان
۴٬۰۰۰ عدد
۳۲٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ عدد
۴۰٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ عدد
۸۰٬۰۰۰ تومان
۱۵٬۰۰۰ عدد
۱۲۰٬۰۰۰ تومان
۲۰٬۰۰۰ عدد
۱۶۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ عدد
۲۰۰٬۰۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۱۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۸٬۰۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

بازدید اینستاگرام برای ویدیو، تی‌وی و ریل

— امتیاز :

%84

عالی

توضیحات سرویس

بازدید ویدئو و ریل هر پیج، نشان‌دهنده میزان تعامل و تاثیرگذاری آن صفحه است.

شما با استفاده از خدمات بازدید اینستاگرام ساناست، میتوانید تعداد بازدید ریل و ویدئو خود را به میزان دلخواه افزایش دهید. این افزایش هیچ تاثیر منفی در پیج نخواهد گذاشت و محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.