بازدید اینستاگرام

— بازدید پست و ریل اینستاگرام با استارت آنی و خودکار و بدون ریزش

سفارش سرویس بازدید اینستاگرام

بسته‌ها
۵۰۰ عدد
۳٬۵۰۰ تومان
۱٬۰۰۰ عدد
۷٬۰۰۰ تومان
۲٬۰۰۰ عدد
۱۴٬۰۰۰ تومان
۳٬۰۰۰ عدد
۲۱٬۰۰۰ تومان
۴٬۰۰۰ عدد
۲۸٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ عدد
۳۵٬۰۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ عدد
۷۰٬۰۰۰ تومان
۱۵٬۰۰۰ عدد
۱۰۵٬۰۰۰ تومان
۲۰٬۰۰۰ عدد
۱۴۰٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ عدد
۱۷۵٬۰۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۵۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۷٬۰۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

بازدید اینستاگرام برای ویدیو، تی‌وی و ریل

— امتیاز :

%90

عالی

توضیحات سرویس

بازدید ویدئو و ریل هر پیج، نشان‌دهنده میزان تعامل و تاثیرگذاری آن صفحه است.

شما با استفاده از خدمات بازدید اینستاگرام ساناست، میتوانید تعداد بازدید ریل و ویدئو خود را به میزان دلخواه افزایش دهید. این افزایش هیچ تاثیر منفی در پیج نخواهد گذاشت و محدودیتی ایجاد نخواهد کرد.