ممبر واقعی گروه تلگرام

— ممبر ایرانی واقعی برای گروه تلگرام

سفارش سرویس ممبر واقعی گروه تلگرام

بسته‌ها
۱٬۰۰۰ عدد
۷۶٬۰۰۰ تومان
۲٬۰۰۰ عدد
۱۵۲٬۰۰۰ تومان
۳٬۰۰۰ عدد
۲۲۸٬۰۰۰ تومان
۴٬۰۰۰ عدد
۳۰۴٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ عدد
۳۸۰٬۰۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۱٬۰۰۰ تا ۵٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۷۶٬۰۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

ممبر واقعی برای گروه. ایرانی از نوع معمولی غیر هیدن

— امتیاز :

%74

خوب
— حدود ریزش :

%70


توضیحات سرویس

ممبر واقعی برای گروه تلگرام با متود اد اجباری.