ممبر واقعی گروه تلگرام

— ممبر ایرانی واقعی برای گروه تلگرام

سفارش سرویس ممبر واقعی گروه تلگرام

بسته‌ها
۱٬۰۰۰ عدد
۵۳٬۰۰۰ تومان
۲٬۰۰۰ عدد
۱۰۶٬۰۰۰ تومان
۳٬۰۰۰ عدد
۱۵۹٬۰۰۰ تومان
۴٬۰۰۰ عدد
۲۱۲٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ عدد
۲۶۵٬۰۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۱٬۰۰۰ تا ۵٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۵۳٬۰۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

ممبر واقعی برای گروه. ایرانی از نوع معمولی غیر هیدن

— امتیاز :

%39

ضعیف
— حدود ریزش :

%70


توضیحات سرویس

ممبر واقعی برای گروه تلگرام با متود اد اجباری.