ممبر واقعی گروه تلگرام

— ممبر ایرانی واقعی برای گروه تلگرام

سفارش سرویس ممبر واقعی گروه تلگرام

بسته‌ها
۱٬۰۰۰ عدد
۶۹٬۰۰۰ تومان
۲٬۰۰۰ عدد
۱۳۸٬۰۰۰ تومان
۳٬۰۰۰ عدد
۲۰۷٬۰۰۰ تومان
۴٬۰۰۰ عدد
۲۷۶٬۰۰۰ تومان
۵٬۰۰۰ عدد
۳۴۵٬۰۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۱٬۰۰۰ تا ۵٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۶۹٬۰۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

ممبر واقعی برای گروه. ایرانی از نوع معمولی غیر هیدن

— امتیاز :

%46

متوسط
— حدود ریزش :

%70


توضیحات سرویس

ممبر واقعی برای گروه تلگرام با متود اد اجباری.