بازدید تلگرام — عادی

— سرویس ویو تلگرام ارزان و سریع

سفارش سرویس بازدید تلگرام — عادی

بسته‌ها
۵٬۰۰۰ عدد
۱٬۵۰۰ تومان
۱۰٬۰۰۰ عدد
۳٬۰۰۰ تومان
۱۵٬۰۰۰ عدد
۴٬۵۰۰ تومان
۲۰٬۰۰۰ عدد
۶٬۰۰۰ تومان
۲۵٬۰۰۰ عدد
۷٬۵۰۰ تومان
تعداد سفارشی
بین ۱۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد
نرخ (هزار عدد): ۳۰۰ تومان

— توضیحات سرویس :

بازدید فیک تلگرام برای کانال، با دقت، سرعت و پایداری بالا.

— امتیاز :

%97

عالی

توضیحات سرویس

محتوا