پنل کاربری

|

سبد خرید

ممبر واقعی تلگرام

سفارش ممبر واقعی تلگرام - ساناست

● ممبر واقعی و اکتیو تلگرام

● ارسال سریع با ظرفیت بالا

● متود اد اجباری غیر هیدن

● پشتیبانی آنلاین و تلفنی

● اطلاع رسانی پیامکی روند سفارش

● مطابق با آخرین تغییرات تلگرام

سفارش ممبر واقعی تلگرام - ساناست

ممبر واقعی کانال تلگرام ایرانی و فعال (اد اجباری غیر هیدن)

ممبر واقعی تلگرامی از طریق اد اجباری غیر هیدن با ممبر‌های ایرانی، اکتیو و واقعی ؛ این ممبر‌ها اکتیو هستند به همین دلیل باعث افزایش واقعی تمام آمار کانال شما اعم از سین پست‌ها و همچنین افزایش تعامل و خرید خواهند شد لذا گزینه‌ای مناسب برای مدیران کانال‌ها خواهند بود.

ممبرها، هیدن (مخفی) نبوده و پس از اینکه پیامی در کانال شما ارسال شود، برای هر شخص بسته به تنظیمات تلگرام خود پیام شما مشاهده خواهد شد لذا ریزش آن بستگی به کیفیت کار شما خواهد داشت که باتوجه به ماهیت واقعی بودن افراد، کاملا منطقی میباشد.

 

خرید ممبر واقعی تلگرام

شما در ساناست میتوانید هر تعداد ممبر واقعی تلگرام که نیاز دارید را سفارش دهید؛ ما سفارش شما را سریعا بررسی کرده و آن را برای کانال شما اعمال میکنیم. تمامی ممبرهای ارسالی واقعی بوده و از روش اد اجباری غیر هیدن وارد کانال شما خواهند شد.
 

۱۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۱۷,۹۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۲۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۳۱,۹۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۳۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۴۶,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۴۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۵۹,۹۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۵۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۷۴,۹۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۱۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۱۳۹,۹۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۱۵.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۲۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۲۵.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۳۳۵,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۳۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۳۹۹,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۴۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۵۳۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۵۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۶۷۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۶۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۸۱۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۷۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۸۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا

۹۰.۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام (اد اجباری)

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی و فعال ایرانی

ارسال سریع پس از ارجاع

اد اجباری غیر هیدن – ریزش بالا