پنل کاربری

|

سبد خرید

سفارش سین تلگرام

سفارش آنلاین سین تلگرام (seen – بازدید پست) با سرعت ارسال بالا پس از ارجاع و بدون نیاز به هرگونه دسترسی به اکانت یا کانال شما.

شما بعد از سفارش (در روند سفارش ، آدرس پست هایی که میخواهید سین خورده شود دریافت میشود) سین به تعداد مورد نظر، نیاز به هیچ کار دیگری اعم از دادن دسترسی به کانال یا … ندارید و مسئول بخش، پس از دریافت سفارش شما اقدام به زدن سین مورد نظر میکند.

توجه (نکته بسیار مهم) : امکان ارسال سین روی موزیک (آهنگ) وجود ندارد لذا از سفارش سین برای آهنگ خودداری نمایید.

 

سفارش سین تلگرام – تک پست

 

۱۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۲,۹۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۲۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۵,۳۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۵۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۹,۵۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۱۰.۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۱۴,۰۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۱۵.۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۲۰,۰۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۲۰.۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۲۴,۰۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۲۵.۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۲۹,۰۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۳۰.۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۳۳,۰۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۴۰.۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۴۳,۰۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع

۵۰.۰۰۰ سین تلگرام – تک پست

۵۵,۰۰۰ تومان

عدم نیاز به دسترسی خاص

برای تک پست

ارسال سریع